Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

Zebranie Ogólne Rady Rodziców


W środę 26 września, zgodnie z ze zmienioną Ustawą o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r., odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2006/2007, sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej RR. Po wysłuchaniu sprawozdań Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium, a następnie podziękowanie za współpracę rodzicom i dyrekcji Gimnazjum złożył ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców Edmund Budych. Z kolei podziękowania przekazał Radzie Rodziców i Prezydium dyrektor Gimnazjum. W dalszej części Zebrania odbyły się wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz pierwsze zebrania nowych organów wykonaczych Rady. W ich wyniku ukonstytułowało się Prezydium RR w składzie: Anna Nowicka - przewodnicząca, Justyna Piosik - skarbnik, Zbigniew Jaworowicz - sekretarz oraz Aleksandra Kapelska, Roman Kupś, Mieczysław Mieleszczuk i Bogdan Szułcik - członkowie oraz Komisja Rewizyjna: Agata Kupiec - przewodnicząca, Edyta Bąbelek i Irena Przybyła - członkowie. Ponadto uchwalono wysokość składki na działalność Rady Rodziców w dotychczasowej wysokości 30 zł oraz powierzono prowadzenie księgowości Aleksandrze Barłóg.

Gratuluję wyboru i życzę wspaniałych efektów pracy nowej Radzie.

Andrzej Wałęsa, 2007-10-01 10:55:13

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II