Dziś jest czwartek, 28 maja 2020 . Od początku roku upłynęło: 148 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia - głupcy są zbyt pomysłowi."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Nasze Gimnazjum laureatem konkursu INNOWACYJNA SZKOŁA.


Z prawdziwą przyjemnością informuję, że Nasze Gimnazjum zostało laureatem I edycji ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna Szkoła. Konkurs polegal na zaprezentowaniu osiągnięć w zakresie stosowania i wykorzystania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w pracy szkoły.
Nasze gimnazjum znalazlo sie w gronie 12 nominowanych szkół do tytułu Innowacyjna Szkoła. Finał konkursu odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall pojadą dyrektor Andrzej Wałęsa i wicedyrektor Dariusz Stachecki.

Podstawą uzyskania tytułu laureata była prezentacja szkoły, która uwzględniała:

  • Otwartość na nowe technologie i ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej placówki (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ICT w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji, a także umiejętności wykorzystania nowych technologii przez uczniów i twórczego zaangażowania nauczycieli).
  • Aktywność placówki w propagowaniu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli. Ze szczególnym uwzględnieniem: znaczenia technologii w posługiwaniu się informacją, (zadaniem placówki powinno być stworzenie uczniom warunków do pełnego poznania podstaw i zastosowań ICT); wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, jako narzędzia wzbogacania treści i metod prowadzenia zajęć, a także kształtowania umiejętności, których nie można nabyć bez pomocy komputera); aktywność w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami oraz środowiskiem lokalnym;
  • wirtualność szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem budowy wirtualnych- szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych społeczności)
Prezentację naszej szkoły można obejrzeć na stronach serwisu Partnerstwo dla Przyszłości.

Prezentacja osiagnieć naszego gimnazjum została zweryfikowana i pozytywnie oceniona przez Kapitułę Konkursu, teraz niecierpliwie czekamy na uroczystą galę na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dariusz Stachecki, 2008-10-05 21:36:49

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci