Dziś jest środa, 20 stycznia 2021 . Od początku roku upłynęło: 19 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Ciężar upuszczonej części jest wprost proporcjonalny do stopnia złożoności i ceny obszaru uderzonego."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Wygraliśmy! Jesteśmy najlepsi w konkursie Innowacyjna Szkoła!Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki w towarzystwie Wiceminister Krystyny Szumilas oraz dyrektorów szkół z Choszczna i Nowej Soli

W środę, 15 października 2008r. w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystej gali Nauczyciel Roku został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs INNOWACYJNA SZKOŁA. W uroczystości wzięli udział na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall dyrektor Andrzej Wałęsa i wicedyrektor Dariusz Stachecki. W bardzo uroczystej i podniosłej atmosferze ogłoszono werdykt Kapituły Konkursu. Z ust Macieja Kułaka redaktora Głosu Nauczycielskiego, który prowadził uroczystość padły słowa: Pierwsze miejsce i tytuł Innowacyjna Szkoła zdobyło…. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu! .

Jury pod patronatem prof. Stefana Kwiatkowskiego zdecydowało o przyznaniu miana najbardziej Innowacyjnej Szkoły właśnie nam !!! Cieszyła nas już sama nominacja, jednak zwycięstwa w Konkursie nie spodziewaliśmy się !!!


Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki odbierają tytuł Innowacyjnej Szkoły

Wśród braw i aplauzu Wiceminister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Menager Projektu Partnerstwo dla Przyszłości dr Jan Polak oraz Tomasz Hodakowski z firmy Intel, złożyli na ręce Andrzeja Wałęsy i Dariusza Stacheckiego gratulacje oraz wręczyli pamiątkowy dyplom.

Nagród nie sposób było zabrać ze sobą do pociągu… Przywiezie je specjalny samochód! Nasze Gimnazjum otrzymało największą i najnowocześniejsza tablicę interaktywną firmy SMART, projektor multimedialny oraz komputer typu laptop. Dodatkowo będziemy reprezentować Polskę na Europejskim Forum Innowacyjnych Szkół w Londynie.


Innowacyjni Nauczyciele i Innowacyjne Szkoły w towarzystwie Pani Minister

Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie a trzecie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowej Soli. Podczas Gali wręczono również tytuły Innowacyjnego Nauczyciela, Przyjaciela Szkoły, Inicjatywy Roku oraz Nauczyciela Roku.
Galę uświetnił wirtuoz fortepianu i dobrego humoru Waldemar Malicki. Maestro zachwycił słuchaczy mistrzostwem wykonania oraz innowacyjną interpretacją wielu znanych utworów.


Tuż przed rozstrzygnieciem Konkursu

Tytuł Innowacyjnej Szkoły jest dla Naszego Gimnazjum olbrzymim wyróżnieniem. Potwierdza on, że nasze wieloletnie i systematyczne działania na gruncie bardzo szeroko pojętego wykorzystania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w pracy szkoły znalazły poparcie i uznanie. Wiele z naszych pomysłów i rozwiązań jest postrzeganych jako innowacyjne i twórcze. Potrafimy wykorzystać technologię na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i administracji szkolą. Wiemy jak to robić i jesteśmy w tym skuteczni. Dla wielu jesteśmy wzorem. Zawsze chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem między innymi organizując Konferencję Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK. Nasz wkład w rozwój TIK (ICT) w oświacie podkreśli przedstawiciele firm, instytucji i organizacji składający nam gratulacje po zakończeniu Gali.


Dariusz Stachecki i dr Jan Polak Menager Projektu Partnerstwo dla Przyszłości. W tej kopercie Kapituła zamieściła wyniki Konkursu...

Jesteśmy dumni z tytułu. Nobilituje nas on do grona dobrych i nowoczesnych szkół a także obliguje do dalszej pracy i rozwoju, do stwarzania takich warunków, aby uczniowie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu zdobywali wiedzę w nowoczesny i ciekawy sposób, efektywnie doskonalili swoje umiejętności, a czas spędzany w szkole był czasem realizacji twórczych pasji.

Przypominamy, że oceniana i weryfikowana była prezentacja szkoły, która uwzględniała:

  • Otwartość na nowe technologie i ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej placówki (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ICT w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji, a także umiejętności wykorzystania nowych technologii przez uczniów i twórczego zaangażowania nauczycieli).
  • Aktywność placówki w propagowaniu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli. Ze szczególnym uwzględnieniem: znaczenia technologii w posługiwaniu się informacją, (zadaniem placówki powinno być stworzenie uczniom warunków do pełnego poznania podstaw i zastosowań ICT); wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, jako narzędzia wzbogacania treści i metod prowadzenia zajęć, a także kształtowania umiejętności, których nie można nabyć bez pomocy komputera); aktywność w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami oraz środowiskiem lokalnym;
  • wirtualność szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem budowy wirtualnych- szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych społeczności)
Prezentację naszej szkoły można obejrzeć na stronach serwisu Partnerstwo dla Przyszłości.

Fotografie: Krzysztof Jakub Święcicki - Partnerstwo dla Przyszłości

Na temat Konkursu przeczytaj także w:
Centrum Prasowym Microsoft
Serwisie internetowym Partnerstwa dla Przysłości

Obejrzyj wideorelację z Gali

Przeczytaj wywiad z laureatami konkursu Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła na portalu eduForum

Dariusz Stachecki, 2008-10-17 21:01:15

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci