Dzi¶ jest wtorek, 2 czerwca 2020 . Od pocz±tku roku upłynęło: 153 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Wszystko zabiera znacznie więcej czasu, niż by się wydawało."

Aktualno¶ci
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorz±d
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


„Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”


Dnia 29 paĽdziernika 208 roku odbyły się w Zb±szyniu obchody 70 Rocznicy Wypędzenia Ludno¶ci Żydowskiej z Niemiec i Przygarnięcia Ich przez Zb±szynian w roku 1938. Nasze Gimnazjum było reprezentowane przez uczniów klasy 2a pod opiek± p. Jana Klimko i p. Andrzeja Ruciocha.

W ramach obchodów, uczniowie wzięli udział w sesji popularnonaukowej z udziałem prof. Jerzego Tomaszewskiego i prof. Krzysztofa Rzepy oraz obejrzeli prezentację słowno-muzyczn± w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Zb±szyniu pt. „I nie zostanie nikt…. .”

W tym czasie nauczyciele uczestniczyli w sesji naukowej o performatyzacji pamięci polsko-żydowskiej, na której przedstawiono ciekawe sposoby upamiętniania i przekazywania młodemu pokoleniu pamięci o ludno¶ci żydowskiej w Polsce.

Po sesjach naukowych uczniowie obejrzeli wystawy po¶więcone tej tematyce. W Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła wystawę prac i dokumentacji z projektu „Kryształowe okna” oraz wystawę judaików z Muzeum Martyrologicznego z Żabikowie. W Gimnazjum w Zb±szyniu wystawa nosiła tytuł „Żydzi w Polsce swoi czy obcy”.

Uroczysto¶ci, które były dla młodzieży i nauczycieli znakomit± okazj± do poznania pięknej karty z historii narodu polskiego i żydowskiego, zakończyły się wspólnym obiadem w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Zb±szyniu.

Andrzej Rucioch, 2008-11-04 21:54:38

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcze¶niejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci