WOJEWÓDZKA KONFERENCJA  INFORMATYCZNA
"
EDUKACJA INFORMACYJNA W SZKOLE - Komputer w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły"

Konferencja informatyczna stała się faktem. Wśród jej uczestników przeważał pogląd, iż spotkania takie są bardzo potrzebne. Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zmienia się bardzo szybko, a charakter zadań stawianych nauczycielom informatyki oraz dyrektorom placówek oświatowych wymaga stałego doskonalenia się, wymiany doświadczeń i wzbogacania warsztatu metodycznego. Konferencja pomogła uświadomić konieczność rozwoju edukacji informatycznej w szkole, konieczność wprowadzania jej na różnych płaszczyznach. Dotyczy to zarówno kierowania szkołą, jak i wykorzystania komputera jako nowoczesnego środka audiowizualnego, jako multimedialnego źródła informacji. Komputer dziś to nie "rarytas", to narzędzie pracy, bez którego współczesna edukacja nie może się obejść.
Ważne były też tezy dotyczące szczególnej roli edukacji informacyjnej nie tylko w szkole, ale i w środowisku lokalnym. Komputery nie tylko usprawniają pracę, ale pozwalają ją zdobyć. Podkreślona została rola samorządów i uświadomienie faktu, iż współczesne szkolnictwo wymaga środków nie tylko na przysłowiową kredę, ale i na właściwe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jako całości. Dotyczy to zarówno wyposażenia w sprzęt, ale i zakupu licencji na oprogramowanie oraz szkolenie kadry.
Wszystkim Partnerom, Patronom oraz Uczestnikom pragnę gorąco podziękować za udział, rzeczowe dyskusje i profesjonalizm. Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich tych, którzy pomogli w przygotowaniu Konferencji, wkładając w to mnóstwo zaangażowania i serca. (Dariusz Stachecki)
Zobacz zdjęcia z konferencji: <<galeria 1>>  <<galeria 2>>  <<galeria 3>>

Organizator:

Gimnazjum w Nowym Tomyślu

ProgMan Software Gdynia

 

Partnerzy:

Komputronik

Microsoft

Polskie Wydawnictwa Profesjonalne

GDATA Software

Wydawnictwo Helion

Wydawnictwo MIKOM

 

Termin konferencji:

25 marca 2004 r. g. 10:00

Gimnazjum w Nowym Tomyślu os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl tel./0-61/ 44 21 061

 

Patronat honorowy:

Wielkopolski Kurator Oświaty

Burmistrz Nowego Tomyśla

 

Patronat medialny:

Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”.

Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień Po Dniu”.

Radio Merkury Poznań

Miesięcznik komputerowy ENTER

Wydawnictwo IDG Poland i Miesięcznik PC World Komputer

Magazyn komputerowy CHIP

 

Uczestnicy:

Nauczyciele informatyki i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Kuratorium, Starostwa i Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, Przedstawiciele Samorządów Lokalnych – organów prowadzących szkoły.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma komplet materiałów informacyjnych, pamiątkowy znaczek okolicznościowy. Pomiędzy szkoły biorące udział w konferencji zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody: programy firmy ProgMan Software, GDATA oraz inne upominki pochodzące od sponsorów i partnerów konferencji. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest uczestnictwo we wszystkich referatach i prezentacjach oraz obecność na zakończeniu.

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

GODZINY

TEMAT

9:00-9:55

Rejestracja uczestników konferencji

10:00- 10:05

Powitanie gości – Andrzej Wałęsa – dyrektor Gimnazjum w Nowym Tomyślu

10:05-10:15

Inauguracja konferencji – Burmistrz Nowego Tomyśla

10:15 – 10:35

Edukacja informacyjna w szkole. Formy wykorzystania komputerów w rzeczywistości szkolnej – Dariusz Stachecki – wicedyrektor Gimnazjum w Nowym Tomyślu

10:35 – 11:00

Zastosowanie projektora multimedialnego i notebooka jako przenośnego zestawu multimedialnego w praktyce szkolnej – Dariusz Stachecki. Prezentacja aktualnej oferty rynkowej, na co zwrócić uwagę przy zakupie? - przedstawiciel firmy Komputronik

11:00 – 11:30

Monitorowanie pracy ucznia w trakcie zajęć w pracowni informatycznej w oparciu o System Wizja – Prezentacja firmy ProgMan

11:30 – 12:00

Przerwa na kawę. Rozmowy kuluarowe. Zwiedzanie ekspozycji.

12:00 – 12:30

Problematyka licencjonowania oprogramowania edukacyjnego. Rodzaje i formy licencji. Strategia licencyjna na najbliższe lata. Przedstawiciel Microsoft.

12:30 – 12:45

Dyskusja.

12:45 – 12:55

Strategia wspomagania edukacji informacyjnej przez MENiS na najbliższe lata - Apolinary Koszlajda - Wielkopolski Kurator Oświaty

12:55 – 13:30

Zastosowanie programów „Sekretariat” i „Świadectwa” w procesie usprawniania organizacji szkoły. Przedstawiciel firmy ProgMan Software

13:30 – 14:00

Przerwa obiadowa. Rozmowy kuluarowe. Zwiedzanie ekspozycji.

14:00 – 15:00

Doskonalenie umiejętności organizacyjnych dyrektorów szkół z wykorzystaniem programów „Arkusz organizacyjny”, „Plan lekcji”, „Księga zastępstw”, „Plan dyżurów” – prezentacja firmy ProgMan dla kadry kierowniczej szkół.

Prawo oświatowe w pracy dyrektora szkoły - Piotr Dzikowski - Polskie Wydawnictwa Profesjonalne. (sala konferencyjna)

14:00 – 15:00

Monitorowanie pracy uczniów z wykorzystaniem systemu „Wizja” – warsztaty praktyczne dla nauczycieli informatyki. (pracownia komputerowa)

15:00 – 15:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji. Losowanie nagród i upominków.

 

Podczas konferencji odbywały się:

q       prezentacja sprzętu komputerowego - notebooki, projektory multimedialne, monitory LCD, aparaty cyfrowe, zestawy komputerowe dla szkół.

q       prezentacja ofert specjalnych sprzętu i oprogramowania skierowanych do szkół

q       prezentacje multimedialne wykonane przez nauczycieli różnych przedmiotów.

q       prezentacje wydawnictw (książki, prasa itd).

 

Uwagi.

Podczas trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wydawniczą ofertą edukacyjną (książki, podręczniki, czasopisma itd.) oraz mogli obejrzeć elektroniczne materiały dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach przez nauczycieli.

W imieniu organizatora informacji udziela Dariusz Stachecki - stachecki@gim-nt.com gsm: 602 744 629.