Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

"Dzień dla zdrowia"


7 kwietnia, w Światowym Dniu Zdrowia, odbył się w naszej szkole "Dzień dla zdrowia". Był on jednym z działań podjętych w ramach programu interdyscyplinarnego "Trzymaj formę", realizowanego w naszym Gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008.

W ciągu 2 godzin lekcyjnych uczniowie wszystkich klas rozwiązywali krzyżówki, obliczali dzienne zapotrzebowanie na energię z uwzględnieniem masy ciała i czasu wykonywania różnych czynności, przedstawiali argumenty na temat "Fast food czy obiad domowy?", wskazywali na schemacie człowieka narządy w największym stopniu uszkadzane przez alkohol i papierosy, przygotowywali projekt kanapki dla gimnazjalisty na drugie śniadanie, rozwiązywali zadania, w których musieli wykazać się znajomością języka obcego i terminologii związanej ze zdrowiem, brali udział w konkurencjach sportowych.

Wszystkie zadania i konkurencje były oceniane i punktowane. Ponadto do wyników końcowych doliczono punkty za przygotowane wcześniej fraszki, rymowanki lub hasła promujące zdrowy styl życia.

Laureatami "Dnia dla zdrowia" zostały następujące klasy: I miejsce - II g, II miejsce - I c i I g, III miejsce - II a. Wyróżniono również klasy: II k i III l.

"Dzień dla zdrowia" został przygotowany przez nauczycielki biologii - Arletę Kucz, Alicję Mieleszczuk, Marlenę Jarczewską, nauczycielki języków obcych - Marię Debere, Anetę Gorgoń - Matera, Dorotę Zalewską oraz nauczycielkę wychowania fizycznego - Grażynę Życzkowską.

Gratulujemy nagrodzonym klasom, a wszystkim nauczycielom i uczniom dziękujemy za aktywny udział i duże zaangażowanie w realizację projektu.

Marlena Jarczewska, 2008-04-21 18:10:50

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II