Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

IV Powiatowy Turniej Matematyczny Szkół Podstawowych „PIRAMIDA-2008”


Dnia 15 maja 2008 roku w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu odbył się IV Powiatowy Turniej Matematyczny Szkół Podstawowych „PIRAMIDA-2008” pod hasłem „Matematyka i ekonomia”. Głównym celem turnieju jest promowanie matematyki oraz jej zastosowanie w życiu codziennym, jak również współzawodnictwo, współdziałanie w zespole oraz integracja i świetna zabawa.

W turnieju udział wzięły 3-osobowe drużyny reprezentujące siedemnaście szkół podstawowych z powiatu nowotomyskiego. Turniej składał się z trzech etapów. Uczestnicy rozwiązywali indywidualnie test złożony z 15 zadań zamkniętych, zespołowo trzy zadania otwarte oraz wykonali zadanie praktyczne.

Treści zadań matematycznych były związane z ekonomią. Tegoroczni uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych. Z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem rozwiązywali zadania w poszczególnych etapach turnieju. Po około 2-godzinnej rywalizacji okazało się, że różnice w punktacji pomiędzy drużynami były niewielkie, co świadczy o doskonałym przygotowaniu uczestników i wyrównanym poziomie wiedzy.

Laureaci IV Powiatowego Turnieju Matematycznego Szkół Podstawowych „PIRAMIDA-2008” w rywalizacji zespołowej:

  1. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach
  2. Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

Laureaci IV Powiatowego Turnieju Matematycznego Szkół Podstawowych „PIRAMIDA-2008” w rywalizacji indywidualnej:

  1. Maria Bryłka – Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku
  2. Kinga Janowska – Szkoła Podstawowa im. Antoniny Woźnej w Przyprostyni
  3. Adam Gajewczyk – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bolewicach

Podczas turnieju swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Marek Nyćkowiak – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Ewelina Szofer-Pajchrowska – Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, przedstawiciele Rady Rodziców: Anna Nowicka i Aleksandra Kapelska. Uczestników turnieju i zaproszonych gości powitał dyrektor gimnazjum mgr Andrzej Wałęsa.

Honorową funkcję „gospodarza” turnieju pełnił dyrektor Gimnazjum p. Andrzej Wałęsa.

W pracach komisji konkursowej brali udział nauczyciele uczący matematyki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu: Justyna Napierała, Justyna Buczkowska i Jolanta Spychała.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe znaczki. Dyplomy i nagrody laureatom turnieju wręczyli: Andrzej Wałęsa – dyrektor Gimnazjum, Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Nowicka, a pozostałym uczestnikom p. Ewelina Szofer-Pajchrowska z Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz p. Aleksandra Kapelska – Rada Rodziców.

Fundatorzy nagród tegorocznego turnieju: Rada Rodziców Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz firma JOTMAR Łukaszyk s.c. Nowy Tomyśl. Drewniane statuetki dla zwycięzców turnieju wykonał i przekazał w darze p. Jerzy Przybylski z Jastrzębska Starego. Dyrekcji Gimnazjum dziękujemy za życzliwą pomoc i wsparcie przy realizacji turnieju, sponsorom za ufundowanie nagród, nauczycielom dziękujemy za współpracę i przygotowanie uczniów, uczniom dziękujemy za aktywne i twórcze wykonanie zadań.

Do zobaczenia za rok!


Jolanta Spychała, Justyna Buczkowska, 2008-05-15 14:51:03

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II