Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

Badania pilotażowe z języka obcego


Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła w dniach 27 i 28 maja br. badanie pilotażowe egzaminu z języka obcego w gimnazjum oraz badanie diagnostyczne sytuacji nauczania języka obcego w gimnazjum. Wśród wylosowanych 450 gimnazjów z całej Polski, badaniu poddane zostały również dwie klasy trzecie - III F i G z naszej szkoły, w których, jako obowiązkowy, nauczany jest język niemiecki.

Realizację badania Centralna Komisja Egzaminacyjna powierzyła MillwardBrown SMG/KRC z siedzibą w Warszawie. Ankieterzy wyznaczeni przez MillwardBrown SMG/KRC przeprowadzili badania czterema różnymi arkuszami diagnostycznymi obejmującymi wszystkie kompetencje językowe, przewidziane w podstawie programowej nauczania języka obcego w gimnazjum oraz zebrano za pomocą ankiet informację od nauczycieli - germanistów i dyrektora szkoły o warunkach nauczania języka niemieckiego w naszym Gimnazjum.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też do oceny indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Dlatego też, ani dane szkół biorących udział w badaniach, ani też uzyskane w poszczególnych szkołach wyniki nie będą nikomu udostępniane. Posłużą one jedynie opracowaniu arkuszy egzaminacyjnych dla obecnych klas drugich, które w przyszłym roku przystąpią do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

Andrzej Wałęsa, 2008-06-02 10:50:55

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II