Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

EKOKLASA 2008


5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

W naszej szkole od kilku lat podejmujemy aktywne działania mające na celu ochronę naturalnego środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej w ramach konkursu o tytuł EKOKLASY.
W tym roku szkolnym uczniowie:zbierali surowce wtórne i szkodliwe (puszki i baterie), poszerzali wiedzę w konkursach,wykonywali prace plastyczne obrazujące ich działania na rzecz ochrony środowiska,a także opracowali wiersze i fraszki zawierające przemyślenia na temat stanu przyrody i jej ochrony.

Najlepszymi w podejmowanych przedsięwzięciach okazały się następujące klasy:
klasa IIIf -pierwsze miejscei tytułEKOKLASY 2008,klasa IIg -drugie miejsce,klasa Ic-trzecie miejsce,klasa IIk -wyróżnienie.
Indywidualne wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie, którzy zebrali najwięcej baterii, w ramach konkursu"Wszystkie śmieci nasze są-Baterie 2007":Anna Utracik -za zajęcie I miejsca,Łukasz Adamczak -za II miejsce, Marcin Konieczny -za III miejsceoraz Piotr Mierzejewski-za najlepszą pracę pisemną o segregacji odpadów.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy,a wszystkich zachęcamy do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

Alicja Mieleszczuk, 2008-06-08 21:14:23

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II