Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

„ KIEDY ZACZYNA SIĘ SZTUKA…” wystawa WERONIKI HENICZ i BOŻENY MACIEJEWICZ


Dnia 30 maja br. o godzinie 17:00 W Galerii bez Ścian naszego Gimnazjum została otwarta wystawa prac dwóch uczennic klasy trzeciej, Weroniki Henicz i Bożeny Maciejewicz. Motywem przewodnim ich wspólnego wernisażu było hasło„Kiedy zaczyna się sztuka…?”. Pytanie to ma prowokować do zastanowienia się nad tym, kiedy tak naprawdę rysowanie i malowanie przestaje być tylko sposobem na zabicie nudy, a staje się pomysłem na życie i wyrażenie siebie.

Zarówno w przypadku Weroniki, jak i Bożeny prawdziwe zainteresowanie sztuką i chęć tworzenia pojawiły się już po przekroczeniu progów Gimnazjum. To tutaj obydwie dziewczyny doskonaliły swoje umiejętności i próbowały znaleźć najlepszy sposób, by wyrazić swoje poglądy na temat siebie i otaczającej nas rzeczywistości.

Dla Bożeny te poszukiwania oznaczały stałe zaznajamianie się z twórczością minionych epok i przyswajanie sobie tych elementów dawnej sztuki, które uznała za odpowiednie dla siebie. Interesuje się ona m. in. twórczością kolorystów i impresjonistów, a także malarstwem zmysłowym i wrażeniowym, co widać w jej pracach.

Z kolei Weronika – artystycznie - czas spędzony w naszej szkole poświęciła przede wszystkim na doskonalenie technik plastycznych. W swoich pracach nie ogranicza się ona jedynie do rysunku czy malarstwa – zajmuje się również grafiką i fotografią, a czasem nawet rzeźbą. Często eksperymentuje i szuka nowych sposobów na stworzenie wartościowego dzieła. Nie zniechęcają jej niepowodzenia, a to jest ważne, gdy człowiek chce się rozwijać.

Na otwarciu wernisażu zjawiło się wielu znakomitych gości, w tym Dyrekcja naszego Gimnazjum oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, rodzice młodych artystek, a także nauczyciele i młodzież. Po kilku zdaniach wprowadzenia i podziękowaniach ze strony Bożeny i Weroniki goście mogli bliżej zapoznać się z zaprezentowanymi pracami. Na wystawie pokazane zastały m. in. fotografie, malarstwo, grafiki, rysunki.

Organizatorom wystawy (czyli m.in. uczniom klas III c i III f , a także Pani Aleksandrze Antoniewicz – Kaszczyńskiej ) udało się wykreować niezwykłą atmosferę, którą dodatkowo podsycała muzyka, wykonywana na żywo przez innych uczniów klasy trzeciej – Bartosza Minge i Jakuba Bolingera. Goście mogli wyrażać swoje opinie, wpisując się do specjalnie przygotowanych Ksiąg Gości, co zresztą chętnie czynili.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane prace w Galerii bez Ścian pomogły w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o początek sztuki i pozwoliły stwierdzić, że w życiu Weroniki Henicz i Bożeny Maciejewicz symptomy sztuki jako zdolności wyrażania swojego wnętrza, pojawiały się już od samego początku ich aktywności twórczej.

Julita Nyga

Aleksandra Antoniewicz Kaszczyńska, 2008-06-19 15:41:39

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II