Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

Konkurs „Wszystkie śmieci nasze są – Baterie 2006” rozstrzygnięty


W ubiegłym roku szkolnym nasze Gimnazjum wzięło udział w konkursie „Wszystkie śmieci nasze są – Baterie 2006”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Ekologicznego „Wspólny Cel” z Warszawy i Towarzystwo Ekologiczno – Społeczne „Wolę Być” ze Szczecina. Jego celem było zapoznanie uczestników z problematyką powstawania odpadów, w szczególności tych niebezpiecznych, i ich oddziaływaniem na środowisko. W ramach konkursu uczniowie mieli za zadanie zebrać jak największą ilość zużytych baterii. Zasięgiem konkursu było objętych 8 województw: dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Ostatecznie baterie oddało 649 szkół.Wyniki ogłoszono w sierpniu.

Podczas zbiórki trwającej od września 2006 r. do maja 2007 r. nasza szkoła zebrała w sumie 21460 sztuk zużytych baterii i zajęła III miejsce w województwie wielkopolskim.
Największą ilość baterii udało się zebrać Hannie Zarabskiej (1550 sztuk), która została wyróżniona w etapie wojewódzkim konkursu. Na liście osób nagrodzonych w Wielkopolsce znaleźli się również inni uczniowie naszej szkoły: Żaneta Wędzik, Konrad Wałecki, Anna Utracik, Karol Fricz i Marcin Konieczny.

Każdy, kto zebrał co najmniej 25 baterii mógł wziąć udział w konkursie wiedzowym, który polegał na udzieleniu odpowiedzi i opisaniu swoich przemyśleń na następujące pytania:
1. Skąd się biorą śmieci?
2. Co każdy z nas może uczynić, by śmieci było mniej?
Najlepsza na etapie szkolnym okazała się praca Ewy Mendyk. Fragmenty nagrodzonej pracy prezentujemy poniżej.


(…) Jednym ze źródeł powstawania odpadów jest rozwijająca się gospodarka, tworząca z dnia na dzień coraz większe ilości śmieci. (…) Innym źródłem odpadów są, niestety, nasze gospodarstwa domowe. Odpady komunalne stanowią 14 % wytwarzanych śmieci. (…) W skład śmieci komunalnych wchodzą odpady organiczne, np.: odpady kuchenne, pozostałości po warzywach i owocach, resztki żywności, pozostałości po parzeniu kawy i herbaty, resztki roślin posprzątane z grządek, a także szkło, papier, aluminium, plastik i inne tworzywa sztuczne. (…) Problemem staje się znaczna ilość dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w lasach i na łąkach. Wielu ludziom łatwiej jest wyrzucić wór ze śmieciami w lesie, niż zrobić z nich kompost. Prościej jest wszystkie odpady wrzucić do jednego śmietnika, niż zwyczajnie je posegregować.(…) Moim zdaniem to lenistwo sprawia, że świat powoli zatapia się w śmieciach. Powinniśmy coś z tym zrobić! Pomyślmy, co każdy z nas mógłby uczynić, by śmieci było mniej. (…) Idąc do sklepu zamiast chleba w folii możemy kupić chleb bez opakowania. Chodząc na zakupy zabierajmy ze sobą torbę wykonaną z materiału. Unikniemy wtedy korzystania z jednorazowych torebek foliowych. (…) Kupujmy produkty w opakowaniach, które można ponownie wykorzystać. Nie wyrzucajmy za małych lub niepotrzebnych ubrań, tylko dzielmy się nimi z ludźmi potrzebującymi, którzy na pewno ucieszą się z daru. To samo róbmy ze sprzętem domowym. Niepotrzebne fotele i kanapy też nie muszą znaleźć się na wysypisku śmieci.(…) Kolejnym sposobem pozbycia się śmieci jest recykling. Odpady należy poddać segregacji, która powinna się rozpocząć już w naszych gospodarstwach domowych. Wrzucajmy do osobnych pojemników: papier, szkło, plastik, aluminium. Dzielenie surowców w ten sposób sprawia, że pozbywamy się śmieci oraz przynosi wymierne korzyści, np. dzięki segregacji papieru zostanie ściętych o wiele mniej drzew.(…) Nie należy zapominać o odpadach bardzo niebezpiecznych dla środowiska, np.: bateriach, akumulatorach, lekarstwach, farbach, klejach. Są stworzone specjalne punkty na stacjach benzynowych, w szkołach, w aptekach, w zakładach fotograficznych itp., gdzie powinniśmy je oddawać.(…)

Szkoła oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli w nim udział przyczynili się do sukcesu naszego Gimnazjum i wnieśli własny wkład w ochronę środowiska.
Koordynatorkami konkursu na etapie szkolnym były: Arleta Kucz, Alicja Mieleszczuk i Marlena Jarczewska.

Marlena Jarczewska, 2007-09-09 23:41:10

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II