Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Na Drzeworyt


 NOWOTOMYSCY GIMNAZJALIŚCI LAUREATAMI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Na Drzeworyt o Tematyce Muzycznej.

Z ogromną przyjemnością przekazujemy zaszczytną informację dla grona odbiorców z kręgu społeczności naszej szkoły jak również szerokiego grona sympatyków wszelakich zjawisk wpływających na rozwój i uszlachetnianie postaw młodego człowieka. Dnia 8 grudnia br. o godz. 12:00 w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Lesznie odbyło się uroczyste podsumowanie XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU na Drzeworyt o Tematyce Muzycznej. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszego gimnazjum zdobywając najwyższe nagrody oraz wyróżnienia. Listę nagrodzonych Nowotomyślan otwiera:

TOMASZ LEHMANN, który otrzymał II NAGRODĘ za pracę „Muzyk”
III NAGRODA wręczona została SEBASTIANOWI WINKLEROWI za pracę „Grajkowie”

WYRÓŻNIENIEM uhonorowano WERONIKĘ HENICZ za pracę „W rytmie”

Należy dodać, że konkurs skierowany był do różnych grup wiekowych i nietrudno się domyślić, że powyższe grono swój sukces odniosło w kategorii wiekowej młodzieży. Natomiast najmłodszą uczestniczką naszego gimnazjum była KINGA SZCZEPAŃSKA Jej to twórczość NAGRODZONO w kategorii wiekowej najmłodszych uczestników za pracę „Kwitnąca Muzyka”

Widocznym uznaniem dla twórców tej trudnej i mało powszechnej dyscypliny sztuki, jakim jest drzeworyt oraz rzeźba w drewnie stał się wydany z tej okazji profesjonalny katalog dokumentujący to jakoby można rzec historyczne już wydarzenie. W katalogu tym opublikowano reprodukcje wyróżnionych prac oraz zapisano nazwiska wszystkich uczestników.

Miłym akcentem i jak sądzę dużym wyróżnieniem jest także fakt, iż w szacie graficznej okładki katalogu jak i na wszystkich publikacjach tegorocznego konkursu znalazła się reprodukcja drzeworytu autorstwa SEBASTIANA WINKLERA.

Na zakończenie pozostaje napisać słów kilka odnoście samej techniki, jaką jest drzeworyt. Pozwolicie jednak, że nie wgłębię się meandry odbioru i przekazu treści artystycznej, a jedynie przybliżę warsztat oraz proces powstawania grafiki drzeworytu. Pierwszym etapem jest stworzenie projektu, najczęściej jest to rysunek ołówkiem.

Tak też proces twórczy rozpoczął się u naszych wyróżnionych uczniów, gdzie w pracowni plastycznej stworzyli poniższe projekty na temat muzyki. Następnie dochodzi się do najtrudniejszej pod względem wysiłku czynności, jaką jest praca dłutkami we wcześniej przygotowanej desce np.: lipowej. Kiedy już szkic przeniesiony jest na materię drewna tzn. powstał swoisty negatyw rysunku.

Tak przygotowaną matrycę pokrywa się niewielka ilością farby drukarskiej a następnie przechodzi się do praktyki finiszującej - zrobienia odbitki. Na matrycę pokrytą farbą przykładamy kartkę papieru tak, aby ściśle przylegała a następnie fragment po fragmencie przyciskamy. Zdejmując papier na odwrocie kartki powstaje żądany obraz, który cieszy oko, jeśli wyszedł zgodnie z zamysłem twórcy. Tak ukończoną pracę zwiemy właśnie drzeworytem. Pamiętając o całym procesie technologicznym można sobie wyobrazić, dlaczego jest to technika dziś mało popularna a zarazem cenna.

Sadzę, że ten lapidarny opis znacznie przybliżył Państwu problematykę powstawania drzeworytu i uświadomił rangę wysiłku naszych młodych twórców. Pozostaje mi zachęcić również do odwiedzenie str. www.muzeum.leszno.pl. gdzie zagłębić się można w treści szerszej opisanej tradycji drzeworytu. Zachęcam także do przeczytania poniższego sprawozdania z rozdania nagród napisanego przez Sebastiana Winklera ucznia kl. II a.

 

 

 Rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu na Drzeworyt
XVIII Konkursu na Rzeźbę
o Tematyce Muzycznej.

W konkursie wyodrębniono trzy kategorie: grupę dorosłych, grupę młodzieżową i grupę dziecięcą. Łącznie, na konkurs wpłynęło 78 prac 61 autorów( 44 grafiki i 34 rzeźby ). Wszyscy przybyli goście zostali bardzo serdecznie przywitani przez organizatorów konkursu oraz przez grupę muzyków grających na fagotach, która zaprezentowała swoje umiejętności grając dwa wspaniałe utwory. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowali następują uczniowie:

Tomasz Lehmann ( 16 lat ),

Sebastian Winkler ( 14 lat ),

Weronika Henicz ( 15 lat ),

Kinga Szczepańska (13 lat ),

Rafał Becker (14 lat),

Agnieszka Kańduła (15 lat),

Paulina Królik (15 lat),

 Natalia Nowak (14 lat),

Marta Wojcieszak (14 lat)

Wśród gości znalazła się również pani Aleksandra Antoniewicz-Kaszczyńska, nauczycielka plastyki naszego gimnazjum.

Po wręczeniu nagród zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania wystawy, gdzie zostały zaprezentowane wszystkie prace konkursowe. Z podziwem analizowaliśmy wartości artystyczne i precyzję wystawionych grafik oraz rzeźb. Cała impreza przebiegła w niezwykle sympatycznej, a zarazem uroczystej atmosferze. Wróciliśmy do Nowego Tomyśla pełni wrażeń, zadowoleni z otrzymanych nagród, z postanowieniem, że w przyszłym roku również chętnie weźmiemy udział w tym konkursie.

Serdecznie dziękujemy naszym nauczycielom prowadzącym, pani Aleksandrze Antoniewicz - Kaszczyńskiej oraz pani Ewie Piątas za cenne uwagi, wsparcie i życzliwość, bez których nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników.

Sebastian Winkler kl.II a


Aleksandra Antoniewicz Kaszczyńska, 2008-01-07 21:08:38

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II