Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT


Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach komputerowych prowadzonych w naszym gimnazjum. Kursy organizowane są przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej (OFEK)- Akredytowaną Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, będącą liderem Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych.<
Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone są dla nauczycieli różnych typów szkół. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia firmowany przez KPFS.
Wśród szerokiej gamy oferowanych kursów szczególnie polecam dwa:

NAU-KOM
Komunikacja w Internecie jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych
Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem Internetu jako ośrodka komunikacji i publikacji. Ważnym aspektem szkolenia jest wykorzystanie technologii informacyjnej we wspomaganiu kształtowania postaw twórczych i prospołecznych.

Zakres szkolenia:

 • Wykorzystanie serwisów internetowych służących do współpracy twórczej.
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania służącego do komunikacji (klient poczty elektronicznej, komunikator, telefonia internetowa, grupy dyskusyjne).
 • Zaawansowane wyszukiwanie w Internecie.
 • Tworzenie materiałów i ich zamieszczanie w Internecie.
 • Instalowanie systemu zarządzania treścią (CMS) i administrowanie nim.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w aktywizacji różnych grup społeczności lokalnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 •  Zainstalować i skonfigurować wybrane oprogramowanie do komunikacji w Internecie (e-mail, komunikator, telefonia internetowa, grupy dyskusyjne).
 • Projektować i tworzyć materiały przeznaczone do zamieszczenia w Internecie.
 • Zainstalować i administrować systemem zarządzania treścią.
 • Wykorzystywać dostępne w Internecie metody komunikacji i publikacji do pracy w szkole.
 • Wykorzystywać poznane technologie do budowy społeczności lokalnych.
 • Animować wykorzystanie sieci jako narzędzia komunikacji.
 • Aktywizować postawy twórcze, między innymi poprzez wspólne tworzenie projektów edukacyjnych.

Szkolenie obejmuje 72 godz. zajęć, które zostały podzielone na wykłady, ćwiczenia i 2 ośmiogodzinne sesje e-learningowe (praca własna).

INF-DOK
Tworzenie rozbudowanych dokumentów i prezentacji komputerowych

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników umiejętności opracowywania dokumentów o rozbudowanej strukturze, zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł, szybkiej, sprawnej i bezproblemowej wymiany informacji za pomocą programów należących do pakietu biurowego oraz rozwijanie umiejętności wspomagania prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych.

Zakres szkolenia:

 • Redagowanie tekstu z wykorzystaniem stylów i szablonów
 • Osadzanie i dołączanie do dokumentu obiektów zewnętrznych
 • Zespołowa praca nad dużymi dokumentami
 • Projektowanie stron publikacji przygotowywanych do druku
 • Zaawansowane techniki tworzenia prezentacji komputerowych
 • Opracowywanie własnych szablonów i wzorców tekstów i prezentacji
 • Animowanie pokazu slajdów
 • Publikowanie prezentacji z wykorzystaniem różnych formatów i technik prezentacji
 • Przygotowywanie dokumentów MS Word i MS PowerPoint do prezentacji w Internecie

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • korzystać przy tworzeniu dokumentów z gotowych stylów i szablonów oraz tworzyć własne style i szablony,
 • tworzyć złożone dokumenty, wykorzystując technikę osadzania i dołączania obiektów,
 • wykorzystywać techniki ułatwiające pracę z dużymi dokumentami i organizować pracę grupową nad takimi dokumentami,
 • tworzyć prezentacje komputerowe wykorzystując w pełni możliwości aplikacji,
 • publikować prezentacje z wykorzystaniem różnych formatów i technik prezentacji,
 • wykorzystywać materiały multimedialne w swojej codziennej pracy w celu podniesienia jej efektywności,
 • przygotować stworzone przez siebie materiały w celu ich udostępnienia w Internecie np. w postaci plików html lub pdf.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych, realizowanych w postaci warsztatów przy komputerach.

Szczegóły oferty na stronach internetowych: www.ofek.pl oraz www.kpfs.pl

Zainteresowanych proszę o kontakt:
Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, tel. 061 44 21 061
Dariusz Stachecki tel.501 626 010, e-mail: stachecki@gim-nt.com


Dariusz Stachecki, 2007-09-12 20:44:39

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II