Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 . Od początku roku upłynęło: 109 dni.

Forum Dyskusyjne   |  Gimnazjalne Centrum Informacji   | KASSK 2008  |  UKS GimTom   |   Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Jaką szkołę
wybrać?

Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

 

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Rok szkolny 2007/2008

 

IV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych już za nami.


W dniach 4 – 6 kwietnia 2008r. już po raz czwarty odbyła się zorganizowana przez nasze Gimnazjum IV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2008 zatytułowana „Technologie Informacyjne i Komunikacyjne w służbie oświaty”. Konferencja należy do największych i najbardziej prestiżowych tego typu imprez w Polsce, stąd nie dziwi fakt, że w tym roku brali w niej udział reprezentanci wszystkich województw. Przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej oraz Burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga. Patronat naukowy sprawował Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronat medialny zapewniły portale internetowe: Partnerstwo dla Przyszłości, EduForum, Benchmark.pl oraz Magazyn Komputerowy CHIP.

Gościliśmy w szkole 250 uczestników, ponad 60 zaproszonych gości oraz ponad 100 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów KASSK 2008. Całości dopełniała ponad stuosobowa ekipa młodzieży oraz pracowników administracji i obsługi aktywnie zaangażowana w sprawny przebieg Konferencji.

Po raz pierwszy w KASSK wzięli udział Wojewódzcy Koordynatorzy Edukacji Informatycznej z całego kraju, którym przewodniczył dziekan Ryszard Perkowski z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Partnerami głównymi byli: Komputronik Biznes, Microsoft oraz Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Grono partnerów tworzyły 23 firmy, których pełna lista znajduje się na stronach Konferencji.

 Konferencja przeznaczona była dla:

 • nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej
 • opiekunów pracowni komputerowych
 • liderów edukacji informatycznej
 • opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych
 • nauczycieli bibliotekarzy
 • nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • dyrektorów szkół
 • nauczycieli doradców metodycznych
 • pracowników samorządowych
 • oraz wszystkich, którzy chcą kształcić i wychowywać w sposób nowoczesny, ciekawy i twórczy.

Podczas Konferencji odbyło się 11 wykładów i wystąpień plenarnych oraz ponad 30 różnorodnych spotkań seminaryjno - warsztatowych, podczas których szeroko były omawiane kwestie związane z:

 • funkcjonowaniem i rolą Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych (ICIM)
 • wykorzystaniem dostępnej w szkole technologii jako źródła rzetelnej wiedzy i dostępu do niej
 • projektowaniem, budową i rozbudową sieci lokalnych,
 • bezpieczeństwem sieci, sposobami zabezpieczania sieci komputerowych, sieci WiFi i pojedynczych komputerów
 • zagrożeniami płynącymi z Internetu, blokowaniem dostępu do treści niepożądanych
 • wykorzystania przenośnych zestawów multimedialnych,
 • korzystania z tablic interaktywnych i systemów do głosowania
 • sposobów wykorzystania komputerów w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • TIK w wychowaniu i terapii pedagogicznej
 • problematyką przemian postępowania nauczycieli w nowym obrazie społeczeństwa informacyjnego
 • budowaniem projektów rozwoju edukacji informatycznej w szkole
 • budowania serwisów internetowych i intranetowych
 • dobrymi praktykami edukacyjnymi
 • dorobkiem dydaktyki nauczania TI i informatyki
 • metodami e-learningu
 • organizacją miejsc pracy własnej nauczyciela, wykorzystaniu technologii w pracowniach przedmiotowych i laboratoriach językowych
 • wykorzystania TIK w różnych sferach pracy szkoły: dydaktyce, wychowaniu, administracji i zarządzaniu szkołą
 • aktualizacją wiedzy oraz umiejętności zarządzania szkolną infrastrukturą informatyczną
 • doskonalenia form i metod wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia
 • i wiele innych

Nowością był udział firmy Apple i warsztaty przeprowadzone na komputerach MackBook. Dużym zainteresowaniem cieszył się również turniej gier komputerowych "Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show" przeprowadzony na specjalnie przygotowanych maszynach przez firmę Komputronik. Bardzo ciekawe rozwiązanie dla szkół przedstawiła firma OEPD z Gliwic, które polegało na wykorzystaniu jednego komputera dla 10 użytkowników wyposażonych jedynie w monitory i klawiatury. Po raz pierwszy naszą konferencję mogli na żywo oglądać internauci za pośrednictwem portalu www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl. Ci którzy nie widzieli juz niedługo będą mogli to zrobić zaglądając do materiału wideo offline.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zarówno zawartość merytoryczna jak i sfera organizacyjna zyskały wiele pozytywnych opinii, których nam nie żałowali ani uczestnicy ani goście. Kilka z nich dostępnych jest na forum konferencji:


Sukces KASSK 2008 to zasługa całego, sprawdzonego już zespołu organizacyjnego, który tworzą: Andrzej Wałęsa, Dariusz Stachecki, Marlena Jarczewska, Małgorzata Gucia, Renata Kurasińska, Renata Orlicka, Ewa Maria Piątas, Wiesława Skoczylas, Krzysztof Hałas, Grzegorz Kaczmarek, Franciszek Zalewski, Arkadiusz Lewandowski, Krzysztof Urbaniak i Grzegorz Piątas.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu IV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć takie oblicze i być postrzegana jako sukces organizacyjny.

Już dziś podsumowując KASSK 2008 zaczynamy planować kolejną, jubileuszową, bo juz piątą Konferencję, która odbędzie się jak zwykle na przełomie marca i kwietnia.  Zatem dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia za rok!


Dariusz Stachecki, 2008-04-09 11:02:37

Wszystkie informacje >>


zobacz wcześniejsze informacje >>
Szkoła Bez Przemocy


Dziennik

Bezpieczeństwo w sieci

 

Jan Paweł II