Dziś jest piątek, 29 maja 2020 . Od początku roku upłynęło: 149 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Druga kolejka jest zawsze szybsza."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców


W środę 1 października, zgodnie z ze zmienioną Ustawą o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r., odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, w którym wzięło udział 32. Delegatów wyłonionych w wyborach klasowych.

Podczas zebrania przewodnicząca Rady Rodziców Anna Nowicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2007/2008, wysłuchano sprawozdania finansowego oraz protokołu Komisji Rewizyjnej RR. Po wysłuchaniu sprawozdań Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium, a następnie podziękowanie za współpracę rodzicom i dyrekcji Gimnazjum złożyła ustępująca Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Nowicka. Z kolei podziękowania przekazał Radzie Rodziców i Prezydium dyrektor Gimnazjum. W dalszej części Zebrania odbyły się wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz pierwsze zebrania nowych organów wykonaczych Rady. W ich wyniku ukonstytułowało się Prezydium RR w składzie: Justyna Piosik - przewodnicząca, Roman Kupś - skarbnik, Zbigniew Jaworowicz - sekretarz oraz Małgorzata Kaczmarek, Elżbieta Zaremba, Bogdan Szułcik i Wiesław Tomczak - członkowie oraz Komisja Rewizyjna: Wiesława Stefańczyk - przewodnicząca, Edyta Bąbelek i Irena Przybyła - członkowie. Ponadto podczas zebrania uchwalono wysokość składki na działalność Rady Rodziców w dotychczasowej wysokości 30 zł oraz powierzono prowadzenie księgowości Aleksandrze Barłóg.

Gratulując wyboru, życzę wspaniałych efektów pracy nowej Radzie.

Andrzej Wałęsa, 2008-10-07 14:02:02

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci