Dziś jest czwartek, 28 maja 2020 . Od początku roku upłynęło: 148 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Nowe systemy produkują nowe błędy."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Nowy rok szkolny rozpoczęty


W poniedziałek, 1 września o godzinie 9:00 odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2008/2009. Piękna pogoda sprawiła, że oficjalne otwarcie nowego roku odbyło się na boisku szkolnym, z udziałem Sztandaru Szkoły, w gronie ponad 850. uczniów, w tym ponad trzystu pierwszoklasistów.

W okolicznościowym wystąpieniu dyrektor Gimnazjum Andrzej Wałęsa powitał nowych uczniów i nauczycieli: / Anna Chylak - geografia, Dorota Parniewicz - wych. świetlicy, Lucyna Bernaczyk, Mirosława Ceglarska i Dagmara Kordylewska - język angielski/, poinformował o najważniejszych wydarzeniach rozpoczynającego się roku szkolnego oraz o oddaniu do użytku nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych - drugiej multimedialnej pracowni języka angielskiego i multimedialnego laboratorium biologicznego. Szkoła wzbogaciła się też o kolejną pracownię komputerową i internetowe centrum informacji multimedialnej. Kilka pomieszczeń lekcyjnych uzyskało nowy wystrój, wykonano także prace konserwacyjne dachu i stolarki okiennej. "Szkoła zyskała nową jakość, która na pewno będzie też atrakcyjna dla ucznia."

W przeddzień nowego roku szkolnego, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, wręczone zostały przez dyrektora szkoły akty nadania wyższych stopni awansu zawodowego nauczycielom, którzy w okresie ferii letnich z powodzeniem zakończyli postępowania kwalifikacyjne. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrały Maria Neubauer - Darska - nauczycielka języka angielskiego i Justyna Napierała - nauczycielka matematyki. Nauczycielkami kontraktowymi zostały: Aleksandra Antoniewicz - Kaszczyńska - nauczycielka plastyki, Agnieszka Jędrzejczak - wychowawca świetlicy i Beata Nowak - nauczycielka religii .

Ważnym wydarzeniem rozpoczynającego się roku szkolnego było też powierzenie funkcji doradcy metodycznego języka polskiego na kolejną trzyletnią kadencję tj. od 1 09 2008 do 31 08 2011 Grzegorzowi Piątasowi, któremu akt powierzenia tej funkcji wręczył Burmistrz Nowego Tomyśla w dniu 20 08 2008 podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

Andrzej Wałęsa, 2008-09-01 20:33:08

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci