Dziś jest piątek, 29 maja 2020 . Od początku roku upłynęło: 149 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Cokolwiek zostanie upuszczone na układ elektroniczny pod napięciem, spadnie zawsze tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Jubileusz pracy Dyrektora Gimnazjum, Andrzeja Wałęsy


2 września 2008r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Burmistrz Nowego Tomyśla wręczył nagrody jubileuszowe z okazji 30 lecia pracy zawodowej dyrektorom placówek oświatowych. Nagrodzeni zostali Elżbieta Bobrowicz - dyrektor Przedszkola Nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu oraz Andrzej Wałęsa - dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Pan Andrzej Wałęsa
Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu - Zakład Diagnostyczno- Laboratoryjny w Pile jako młodszy asystent. Od dnia 01.11.1979r. przeniósł się do Nowego Tomyśla i pracował do dnia 31.08.1982 r. jako młodszy asystent w Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu. Od 01.09.1982r. podjął zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Nowym Tomyślu na stanowisku nauczyciela chemii, a od 1.09.1984 r. do 06.05.1990 r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Przystąpił w maju 1990 r. do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu. Po wygranym konkursie objął stanowisko dyrektora szkoły, które sprawował do dnia 31.08.1999 r. Po reformie oświaty w 1999r.otrzymał powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum w Nowym Tomyślu, które pełni od dnia 01.09.1999r. Dzięki działaniom dyrektora - gimnazjum otrzymało patrona, którym jest założyciel miasta Nowego Tomyśla Feliks Szołdrski. Nadanie imienia szkole nastąpiło poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 marca 2005r. Nr XXVII/210/2005 w sprawie nadania imienia Feliksa Szołdrskiego Gimnazjum w Nowym Tomyślu.

Maria Wysocka Raginia

Wraz z gratulacjami Burmistrz przekazał podziękowanie za wieloletnią działalność dydaktyczno wychowawczą oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

GRATULUJEMY !

Dariusz Stachecki, 2008-09-09 22:01:38

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci