Dziś jest wtorek, 2 czerwca 2020 . Od początku roku upłynęło: 153 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   UKS GimTom    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Skrót to najdłuższa droga pomiędzy dwoma punktami."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki


Wizyty dyrektorów szkół


Ponad 50. dyrektorów szkół z Poznania, Komornik, Lubonia i Swarzędza, podczas spotkan w dniach 12 i 26 marca odwiedziło nasze Gimnazjum, przyglądając się infrastrukturze oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu szkołą.


Zainteresowanie pracą naszej placówki, to m.in. efekt uzyskanego w ubiegłym roku tytułu "Innowacyjna Szkoła 2008" oraz organizacja V Konferencji "KASSK - 2009". Podczas kilkugodzinnego pobytu w szkole, dyrektorzy przyglądali się lekcji biologii prowadzonej przez Marlenę Jarczewską oraz języka angielskiego - Małgorzata Handzewniak i języka niemieckiego - Dorota Zalewska, które zademonstrowały możliwości wykorzystania m.in. tablic interaktywnych, wizualizera oraz pracowni językowych. Goście obejrzeli też Gimnazjalne Centrum Informacji, pracownię komputerową, serwerownię, byli na hali sportowej, wysłuchali informacji o szkole i sposobach unowocześniania procesu dydaktycznego oraz systemu administrowania i zarządzania szkołą przy zastosowaniu TIK.


W spotkaniach wzięli udział wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Koordynator Edukacji Informatycznej Irena Pyszyńska - Królak oraz Maria Cieślewicz - Pawłowicz i Grażyna Pogonowska z Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, a także Elżbieta Powierza i Mirosława Synoradzka z Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego wielkopolskiego Kuratorium.

Kierowane do nas podziękowania i wyrazy uznania zdają się potwierdzać, że nieskromnie mówiąc "jest dobrze"!


Andrzej Wałęsa, Dariusz Stachecki, 2009-03-27 13:11:46

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>

Szkoła Bez Przemocy
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Bezpieczeństwo w sieci