Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

     I semestr – od 01 09 2016 do 29 01 2017,    II semestr od 30 01 2017 do 23 06 2017
 

Zebrania informacyjne dla rodziców

 

19 09 2016 r. /poniedziałek/ godz. 17:00 - klasy pierwsze- hala sportowa + izby lekcyjne

 

20 09 2016 r. /wtorek/ godz. 17:00 – klasy drugie – izby lekcyjne

 

21 09 2016 r. /środa/ godz. 17:00 – klasy trzecie – izby lekcyjne
godz. 18:00 - zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców wszystkich poziomów klas /stołówka/

Wywiadówka śródroczna

 

 26 01 2017 r. (czwartek)  -  17:00 - izby lekcyjne

Konsultacje dla rodziców godz. 17:00

 

17 10 2016 (poniedziałek)

 

21 11 2016 (poniedziałek)

 

19 12 2016 (poniedziałek) - połączone z zawiadomieniem rodziców o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej

 

20 03 2017 (poniedziałek)

  24 04 2017 (poniedziałek)

 

22 05 2017 (poniedziałek) połączone z zawiadomieniem rodziców o przewidywanej niedostatecznej ocenie końcowej

 

12 06 2017 (poniedziałek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

31 10 2016 - poniedziałek
19, 20, 21 04 2017 – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla uczniów klas pierwszych i drugich
02 05 2017 (wtorek)
16 06 2017 (piątek)
Próba egzaminu gimnazjalnego

 

termin ogłoszony zostanie po opublikowaniu przez CKE lub OKE w Poznaniu

Egzamin gimnazjalny

 

część humanistyczna –  19 04 2017 r. godz. 9:00

 

część matematyczno - przyrodnicza – 20 04 2017 r. godz. 9:00

część językowa – 21 04 2017 r. godz. 9:00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Pobierz z serwisu MEN